Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kunt u direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.
 
Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. Hierin beargumenteert u concreet waardoor uw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of uw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is.
 
Deze toelichting kan in een document worden toegevoegd in stap 3.

*******************************************************

Voordat u verder gaat met het indienen van deze aanvraag, vragen wij u vriendelijk kennis te nemen van de voorwaarden. Deze kunt u vinden op https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/


Zo is een eerste voorwaarde dat de aanvrager klant is bij de Rabobank.

Belangrijke informatie in aanvulling op de voorwaarden:

  • Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage zijn financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het niet kunnen betalen van de huur, loonkosten, uitvallen van kantine opbrengsten, het massaal opzeggen van lidmaatschap etc.;
  • Verenigingen en stichtingen die een beroep kunnen doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen voor ondernemingen komen niet in aanmerking;
  • Reguliere maatschappelijke initiatieven komen niet in aanmerking, denk hierbij bijvoorbeeld aan de renovatie van een schoolplein.

Bankiert de organisatie bij Rabobank Almere?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.