Aanvraagformulier Coöperatiefonds, Rabobank Clubkas Campagne en Sponsoring Rabobank Centraal Zuid-Limburg

Aanvraagformulier

U wilt een bijdrage van Rabobank Centraal Zuid-Limburg om uw vereniging, evenement of project te ondersteunen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kunt u direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.Vinden uw activiteiten plaats in Centraal Zuid-Limburg?*
Bankiert de organisatie bij Rabobank Centraal Zuid-Limburg?*
Kan iedereen lid worden van de vereniging?*
Organiseert uw vereniging een evenement dat veel mensen, ook van buiten uw dorp, aantrekt en voor iedereen toegankelijk is?*
Organiseert uw vereniging of stichting een uniek eenmalig project op het gebied agri, horeca, recreatie, wonen of zorg?*
Vindt uw initiatief binnen 6 weken plaats?*
Welke type vereniging?*
Locatie waar de activiteit plaats gaat vinden.*
Organisatie
Naam organisatie*
Postadres*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Website
Aantal leden van de vereniging*
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel*
IBAN-nummer vereniging*
Ten name van
Aanhef*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Emailadres*
Emailadres herhaal*
Mobiel telefoonnummer
Aanvraag
Welke bijdrage vraagt u aan Rabobank Centraal Zuid-Limburg?*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.