Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.
 
Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. Hierin beargumenteer je concreet waardoor jouw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) en onvoldoende eigen financiële middelen heeft om de extra kosten/wegvallende inkomsten op te kunnen vangen. Voeg de jaarrekening 2019 toe en een begroting van de activiteit(en) die wordt/worden geannuleerd.
 
Deze toelichting kan in een document worden toegevoegd in stap 3.

Let op: er kan een bijdrage worden aangevraagd van maximaal € 2.500,- inclusief eventuele verschuldigde belastingen.

Bankiert de organisatie bij Rabobank Zuid-Limburg Oost?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.