Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.
 
Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. Hierin beargumenteer je concreet waardoor jouw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of jouw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is.
 
Deze toelichting kan in een document worden toegevoegd in stap 3.

Voorwaarden voor een aanvraag

- De aanvrager is klant van Rabobank
- De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijke instantie waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt ingediend.
- De aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van (een investering in) een event dat niet doorgaat vanwege de coronacrisis waarvan de opbrengsten cruciaal zijn voor het voortbestaan van de desbetreffende vereniging of stichting
- De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).
- De aanvrager kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is. Te denken valt aan bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid ten gevolge van isolatie of het steunen van schoolactiviteiten voor kinderen thuis wanneer er bijvoorbeeld geen internet voorzieningen zijn of het steunen van vrijwilligers bij voedselbanken gelet op de problematiek;
- Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage zijn financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering. Denk aan het niet kunnen betalen van de huur, het massaal opzeggen van lidmaatschap etc.
- Verenigingen en stichtingen die een beroep kunnen doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen voor ondernemingen komen niet in aanmerking,
- Reguliere maatschappelijke initiatieven komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld renovatie van een schoolplein.
- Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
-
De maximale bijdrage die Rabobank De Zuidelijke Baronie kan doen aan een vereniging of stichting is € 2.500. De bijdrage wordt eenmalig uitgekeerd, ook als de gevraagde bijdrage lager is dan € 2.500. Herhaalverzoeken worden afgewezen.
- Rabobank behoudt ten allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.

Bankiert de organisatie bij Rabobank De Zuidelijke Baronie?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.