Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Met het Rabobank Coöperatief Fonds biedt Rabobank hulp aan deze verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. 
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens vul je direct in in dit digitale aanvraagformulier. 

Naast het ingevulde formulier ontvangen we ook graag:

  • een toelichting op het gevraagde bedrag. Beargumenteer hierin waarom jouw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit viel weg). Of geef aan waarom jouw club een project of activiteit start waarvoor een bijdrage nodig is als gevolg van de coronacrisis. 
  • een berekening van de financiële consequenties. 


Voeg deze toelichting met financiële consequenties toe in stap 3. 

Bankiert de organisatie bij Rabobank Hart van Brabant?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.