Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.

Lees vooraf onderstaand de aanvullende gegevens betreffende aanvragen die wij niet in behandeling nemen.

Aanvragen die NIET in aanmerking komen zijn;

  • Financiele tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering. Denk aan het niet kunnen betalen van de huur, loonkosten, uitvallen van kantine opbrengsten, het massal opzeggen van lidmaatschap etc.
  • Verenigingen en stichtingen die een beroep kunnen doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen voor ondernemingen
  • Reguliere maatschappelijke initiatieven. Bijvoorbeeld renovatie van een schoolplein.

  
Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. De bijdrage, na goedkeuring door de commissie, is maximaal 2500 euro incl BTW.
In de toelichting beargumenteer je concreet waardoor jouw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of jouw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is.

Deze toelichting kan in een document worden toegevoegd in stap 3.

  

Bankiert de organisatie bij Rabobank Oosterschelde?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.