Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, is het belangrijk dat deze voldoet aan de voorwaarden. U vindt de belangrijkste hieronder:

Voorwaarden

  • De vereniging/stichting is klant van de lokale Rabobank waar de aanvraag wordt ingediend;
  • De vereniging/stichting kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolgd van een investering in een evenement of bijeenkomst die als gevolg van corona wel kosten met zich heeft meegebracht, maar niet tot opbrengsten heeft geleid, en/of
  • De vereniging/stichting kan aantonen dat ze andere dan de hiervoor genoemde financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen kunnen leiden tot een gevaar voor de continuïteit, en/of
  • De vereniging/stichting kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is.


Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. Hierin beargumenteer je concreet waardoor jouw vereniging, stichting of initiatief in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of jouw vereniging, stichting of initiatief is een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is.

Deze toelichting kan in een document worden toegevoegd in stap 3.

Bankiert de organisatie bij Rabobank Peelland Zuid?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.