Rabobank Coöperatief Fonds

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
 
Om te kunnen beoordelen of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.
 
Voor een goed onderbouwde besluitvorming ontvangen wij naast het ingevulde aanvraagformulier graag een toelichting op het gevraagde bedrag. Hierin beargumenteer je concreet waardoor jouw vereniging of stichting in continuïteitsproblemen dreigt te komen (bijvoorbeeld: een belangrijk event of activiteit is weggevallen) inclusief een berekening van de financiële consequenties. Of je bent een project of activiteit gestart als gevolg van de coronacrisis waarvoor een bijdrage benodigd is. Deze toelichting kan in een document worden toegevoegd in stap 3.

Voorwaarden voor een aanvraag

 • De aanvrager is klant van Rabobank
 • De aanvrager is een vereniging, stichting of start een maatschappelijk initiatief waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt ingediend.
 • De aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van een investering in een evenement of bijeenkomst die als gevolg van corona wel kosten met zich heeft meegebracht, maar niet tot opbrengsten heeft geleid, óf
 • De aanvrager kan aantonen dat ze andere dan de hiervoor genoemde financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen kunnen leiden tot een gevaar voor de continuïteit. Uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet.
 • De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).
 • Of de aanvrager kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is.
 • Aanvragen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage zijn financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering. Denk aan het niet kunnen betalen van de huur, opzeggingen lidmaatschap etc.
 • Voor kostenposten waarvoor ook een aanvraag kan worden gedaan bij de overheid wordt geen donatie gedaan vanuit dit fonds.
 • Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
 • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.
 • Er geldt een maximum bedrag van €2500 per aanvraag.

Bankiert de organisatie bij Rabobank Zuid-Holland Midden?*
Organisatie
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.